Navigacija

Ekonomija


U TOKU JE AKREDITACIONI POSTUPAK !

Osnivanje doktorskih studija proističe iz činjenice da je privredni i društveni život u uslovima snažnih spoljnih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati sa različitih aspekata, a pred istraživače se nameću novi izazovi i potreba za sistematskim i integralnim pristupom rešavanju složenih problema, odnosno u traženju održivih rešenja. Razvojna strategija zemlje zavisi od ekonomske politike zemlje. Nacionalni strateški razvojni prioriteti treba da se zasnivaju na kompetitivnim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj društva zasnovanog na znanju. Takvo društvo podrazumeva kompleksnu povezanost profesionalnih znanja sa savremenim naučnim dostignućima.

Akademski naziv koji se stiče je Doktor ekonomskih nauka (dr).

Standardi za akreditaciju DS Ekonomiju, dokument

Raspored predmeta na doktorskim studijama možete pronaći OVDE

Kompetencije mentora OVDE