Navigacija

Zaštita životne sredine

Na osnovnim akademskim studijama Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, realizuje se studijski program – Zaštita životne sredine u trajanju od četiri godine i stiču 240 ESPB bodova. Nakon savladavanja studijskog programa stiče se zvanje  diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Svrha studijskog programa:

Svrha studijskog programa OAS-Zaštita životne sredine je da obrazuje kadar profila – diplomirani analitičar zaštite životne sredine. Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje obaveznih i izbornih predmeta akademsko obrazovanje iz oblasti zaštite životne sredine kontinuirano unapređuje. Studijski program omogućava primenu znanja i veština i osposobljavanje za stručni rad u privrednim delatnostima. Stečene kompetencije i veštine, na ovom nivou studija, predstavljaju korpus fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na master studijama zaštite životne sredine i srodnih profila.

Specifična vrha studijskog programa OAS - Zaštita životne sredine je obezbeđivanje analitičara zaštite životne koji poseduje kompetencije, znanja i veštine koje se, pre svega, odnose na prevenciju, kontrolu i sanaciju zagađenja vazduha, vode i zemljišta, upravljanje otpadom, racionalno korišćenje prirodnih resursa, korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i osposobljenost da učestvuje u pisanju različitih studija koje se odnose na stanje životne sredine.

Ciljevi studijskog programa:

Osnovni cilj studijskog programa OAS Zaštita životne sredine jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz prirodno-matematičkog poljai naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine,sa ciljem sticanja akademskog naziva - Diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Diplomirani analitičar zaštite životne sredine treba da bude osposobljen da prepozna, formuliše i analizira probleme u životnoj sredini i da ponudi jedno ili više prihvatljivih rešenja, što podrazumeva:

  1. da ima izgrađen analitički i kreativan prilaz u rešavanju teorijskih i praktičnih problema zagađenja životne sredine,
  2. da bude sposoban da integriše informacije i numeričke podatke iz različitih izvora i poveže ih u cilju rešavanja konkretnog zadatka na zaštiti životne sredine,
  3. da pokaže posvećenost i sposobnost u izvođenju eksperimentalnih i drugih projektnih zadataka, kao i u analizi zaključaka i prezentaciji izveštaja u vezi sa zaštitom životne ssredine,
  4. da je sposoban da razumno analitički rasuđuje zagađenja i zaštitu životne sredine.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2023.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje i odluku o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.