Navigacija

Zaštita životne sredine

Na master akademskim studijama Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, realizuje se studijski program – Zaštita životne sredine u trajanju od jedne godine i stiču 60 ESPB bodova. Nakon savladavanja studijskog programa stiče se zvanje master analitičar zaštite životne sredine.

Svrha studijskog programa:

Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine na master akademskim studijama na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste sticanje obrazovanja i postizanje odgovarajućih kompetencija i produbljenih akademskih znanja neophodnih za kompetentan rad u oblasti zaštite životne sredine, bazirajući se pri tome na principima održivog razvoja, kao preduslovu za opstanak i napredak čovečanstva. Studijski program obezbeđuje svršenom Master analitičaru zaštite životne sredine kompetencije koje su društveno opravdane i korisne u skladu sa potrebama društva, kao što su analiza i kontrola kvaliteta vode, vazduha i zemljišta i procenom i analizom antropogenog uticaja na životnu sredinu.

Specifična svrha programa master studija je da studenti budu osposobljeni za:

  • rad u istraživačkim centrima koji se bave istraživanjima na polju zaštite životne sredine,
  • rad u institucijama čiji je primarni zadatak zaštita životne sredine;
  • rad u institucijama koje se bave monitoringom životne sredine
  • rad u institucijama koje se bave implementacijom i standardizacijom sistema upravljanja zaštite životne sredine,
  • rad u organima državne uprave, inspekcijskim službama;
  • rad u istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća;
  • razvijanje novih tehnika i tehnologija zaštite životne sredine.

Ciljevi studijskog programa:

Osnovni cilj studijskog programa Zaštita životne sredine na master akademskim studijama na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih, kreativnih i istraživačkih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz prirodno-matematičkog polja i naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine. U tom cilju će se kod studenata na ovom studijskom programu, proširiti razumevanje ključnih koncepata zaštite životne sredine i produbiti razumevanje novih naučnih dostignuća i savremenih tehnologija u ovoj oblasti i unaprediti već stečene veštine. Na taj način će se studenti osposobiti da samostalno planiraju, kritički procenjuju, prilagođavaju i primenjuju metodologije za rešavanje brojnih konkretnih problema sa kojima se u praksi mogu susresti, čime se omogućava dublje razumevanje određenih, specijalizovanih grana zaštite životne sredine.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2023.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje i odluku o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.