Navigacija

Konferencije 2020

Univerzitet “Union - Nikola Tesla” je suorganizator MEĐUNARODNOG NAUČNI SKUPA: „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ U FUNKCIJI OSTVARIVANJA STRATEŠKIH CILJEVA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU DUNAVSKOG REGIONA – Nauka i praksa u službi agrara“, 2020. godine.

Detaljnije informacije možete videti na LINKU.