Navigacija

Impresum

POLITIKOLOGIJA
-------------------------------------
POLITICOLOGY

Izdavač: Univerzitet „Union-Nikola Tesla“
Adresa: Cara Dušana 62-64, 11158 Beograd
Telefon: 011 2180-271
E-mail: info@unionnikolatesla.edu.rs
Veb-sajt: https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr
ISSN: 2812-9889, Broj 1/2022, vol. 1, godina I
Glavni i odgovorni urednik
Violeta Rašković Talović
Zamenici glavnog i odgovornog urednika
Dragan Stanar i Miša Stojadinović
Redakcija časopisa
Dragan Stanar, Marija Đorić, Slobodan Anđelković, Dragan Trailović, Ivan Petrović, Srđan Perišić, Zoran Krsmanović
Sekretar časopisa
Nevena Jovanović
Savet časopisa
prof. dr Jovanka Šaranović (Institut za strategijska istraživanja), prof. dr Dragan Simeunović (Fakultet političkih nauka), prof. dr Branislav Đorđević (Institut za međunarodnu politiku i privredu), prof. dr Miroslav Mladenović (Fakultet bezbednosti), prof. dr Srđan Starčević (Vojna akademija
Članovi saveta iz inostranstva

Andreй Vladimirovič Baranov (Kubanskiй gosudarstvennый universitet, Krasnodar), Marijan Premović (Filozofski fakultet, Podgorica), Bozhenko Ekaterina Sergeevna (Southern Federal University, Rostov)
Časopis izlazi dva puta godišnje elektronski, jula i novembra meseca i radovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radove objavljene u ovom časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u celini, bilo u delovima, bez izričite saglasnosti izdavača. Ocene iznesene u člancima lični su stavovi njihovih pisaca i ne izražavaju mišljenje niti uredništva, niti ustanova u kojima su autori zaposleni