Navigacija

Akreditacija NIR

Rešenje o akreditaciji za naučno-istraživački rad Univerziteta “Union-Nikola Tesla“ iz 2024. godine možete videti na sledećem LINKU.

Rešenje o akreditaciji za naučno-istraživački rad Univerziteta “Union-Nikola Tesla“ iz 2018. godine možete videti na sledećem LINKU.