Navigacija

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-COAST 2022

Vreme 26. maj 2022. 10:00 - 29. maj 2022. 10:00
Organizator FACULTY OF MANAGEMENT HERCEG NOVI
Mesto Herceg Novi, MONTENEGRO

Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - COAST), od 26. do 29. maja  2022. u Herceg Novom u Crnoj Gori, ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, istraživače i naučnike radi razmjene informacija, iskustava i rezultata istraživanja o svim aspektima specijalizovanih i interdisciplinarnih oblasti.

Konferencija pruža priliku svima da se umreže, razmijene ideje i predstave svoja istraživanja međunarodnoj zajednici. Podstiče se i rasprava o najnovijim inovacijama, dostignućima, trendovima, praktičnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u tim oblastima.

Na Konferenciji se prezentuju savremeni naučni i stručni rezultati, organizuju rasprave i pregledna predavanja, prezentuju razvojni i proizvodni projekti i programi. Rad na Konferenciji će se odvijati u okviru autorskih sekcija, plenarnih predavanja, okruglih stolova i prezentacija.

Rad konferencije će biti organizovan u okviru tematskih sekcija. Rad sekcija će biti  objavljen u Programu konferencije COAST 2022  datom na sajtu konferencije. 

Rad konferencije će biti organizovan u okviru tematskih sekcija. Rad sekcija će biti objavljen u  Programu konferencije  COAST 2022 datom na sajtu konferencije  https://confcoast.com/