Navigacija

Economy, Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022), Prilep, Makedonija

Vreme 09. decembar 2021. 14:07

Ekonomski fakultet – Prilep organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Economy, Business & Society in  Digitalized Environment (EBSiDE 2022) koja će se održati u Prilepu, Severna Makedonija 23-25. septembra 2022. godine.

Dodatne informacije o konferenciji dostupne su na veb stranici: https://ebside.eccfp.edu.mk/