Navigacija

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Januarsski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU  i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Junski 1 i 2 ispitni rokovi za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalazi se na LINKU  i za modul Menadžment nekretnina nalazi se na LINKU. Aprilski ispitni rok za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarsski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Januarski 1 i 2  ispitni rokovi za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Septembarski 1 i 2 ispitni rok za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Junski 1 i 2 ispitni rokovi za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalazi se na LINKU  i za modul Menadžment nekretnina nalazi se na LINKU. Aprilski ispitni rok za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarsko-februarski ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije modul Preduzetnički biznis nalaze se na LINKU i za modul Menadžment nekretnina nalaze se na LINKU. Januarko-februarski ispitni rok za master akademske studije nalaze se na LINKU.