Navigacija

Fakultet za informatiku i računarstvo

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2023/2024 za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2022/2023 za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2022/2023  za osnovne akademske studije nalaze se na  LINKU  i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku godinu 2022/2023 za osnovne akademske studije nalazi se na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2022/2023 za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2021/2022 za osnovne akademske studije nalaze se na  LINKU i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku godinu 2021/2022  za osnovne akademske studije nalaze se na  LINKU  i za master akademske studije nalaze se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku godinu 2021/2022 za osnovne akademske studije nalazi se na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarsko-februarski ispitni rokovi za školsku godinu 2021/2022 za osnovne akademske studije  nalaze se na LINKU  i za master akademske studije nalaze se na LINKU.