Navigacija

Arhitektura i urbanizam

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije možete naći na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije nalazi se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije možete naći na LINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarko-februarski ispitni rokovi za školsku 2021/2022 za osnovne akademske studije možete naći na LINKU.