Navigacija

Fakultet za ekonomiju i finansije

Septembarski 1 i 2 ispitni rok za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalazi se na  LINKU  i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Junski 1 i 2 ispitni rok za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalazi se na  LINKU  i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2021/2022 za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarsko-februarski ispitni rok za školsku 2021/2022 za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU i za master akademske studije se nalazi na LINKU.