Navigacija

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU i LINKU, za master akademske studije SP Zaštita životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU i za master akademske studije SP Inženjerstvo zaštite životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU.

Septembarski ispitni rokovi za školsku 2022/2023 za osnovne akademske studije se nalaze na LINKU i LINKU, za master akademske studije SP Zaštita životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU i za master akademske studije SP Inženjerstvo zaštite životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU.

Junski ispitni rokovi za školsku 2022/2023 za osnovne akademske studije se nalaze na LINKU i LINKU, za master akademske studije SP Zaštita životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU i za master akademske studije SP Inženjerstvo zaštite životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2022/2023 za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU, za master akademske studije SP Zaštita životne sredine nalazi se na LINKU i za master akademske studije SP Inženjerstvo zaštite životne sredine nalazi se na LINKU.

Januarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na LINKU i LINKU, za master akademske studije SP Zaštita životne sredine nalaze se na LINKU i LINKU i za master akademske studije SP Inženjerstvo zaštite životne sredine nalaze se na LINKULINKU.

Septembarski 1 i 2 ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na  LINKU i LINKU, a za master akademske studije nalaze se na LINKU i LINKU.

Junski 1 i 2  ispitni rokovi za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije nalaze se na  LINKU  i  LINKU, a za master akademske studije nalaze se na LINKU i  LINKU.

Aprilski ispitni rok za školsku 2021/2022 za osnovne akademske studije se nalazi na LINKU i za master akademske studije nalazi se na LINKU.

Januarsko-februarski ispitni rokovi za školsku 2021/2022 za osnovne akademske studije se nalaze na LINKU i za master akademske studije nalaze se na LINKU.