Navigacija

MSc Bojana Božilović

Asistent

Title

Otpad od cigareta i mogućnosti njegove reciklaže

Hadi Waisi, Marinković M. Miloš, Stevan N. Blagojević, Bojan Janković, Vladimir Dodevski, Vladanka Presburger Ulniković, Bojana Božilović Otpad od cigareta i mogućnosti njegove reciklaže Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” Beograd „Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta“, Beograd 2021. 29-40.

Autori Bojana Božilović, Hadi Waisi, Vladanka Presburger Ulniković i Marinković M. Miloš, Stevan N. Blagojević, Bojan Janković, Vladimir Dodevski
Tip publikacije M45
Polje publikacije Prirodno-matematičko
Godina 2021
Časopis Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” Beograd „Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta“
Strana od 29
Strana do 40