Navigacija

MSc Sandra Rakić

Asistent

Title

Potencijal zelene ekonomije za razvoj preduzetnistva

Bojana Drašković, Marina Bugarčić, Sandra Rakić, Potencijal zelene ekonomije za razvoj preduzetnistva, Savremeni ekološki, druptveni, politički i ekonomski izazovi, Zbornik radova Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ u Beogradu, br. 1, 2020, pp. 485- 507. ISBN978-86-89529-31-9

Autori Bojana Drašković, Sandra Rakić i Marina Bugarčić
Tip publikacije M45
Polje publikacije Društveno-humanističko
Godina 2020
Časopis Savremeni ekološki, druptveni, politički i ekonomski izazovi, Zbornik radova Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ u Beogradu
Broj 1
Strana od 485
Strana do 507
URL http://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/zbornik.pdf