Navigation

Doc. dr Hadi Waisi

Docent

Title

Kvalitet vode Prolomske reke

S. Radojković, Vladanka Presburger Ulniković, V. Cibulić, Hadi Waisi, Kvalitet vode Prolomske reke, Zbornik radova Konferencija VODA 2021, 22. - 24. septembar 2021. Zlatibor (2021) 231-234

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and S. Radojković, V. Cibulić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2021
Časopis Zbornik radova Konferencija VODA 2021
Strana od 231
Strana do 234

Promene kvaliteta Save i Dunava na širem području Beograda u periodu jesen-zima

Vladanka Presburger Ulniković, V. Cibulić, Hadi. Waisi, J. Obradović, Promene kvaliteta Save i Dunava na širem području Beograda u periodu jesen-zima, Konferencija Vode 2020.

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and V. Cibulić, J. Obradović
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2020
Časopis Konferencija Vode 2020

Kvalitet vode Lukovske reke

S. S. Radojković, Vladanka Presburger Ulniković, V. Cibulić, Hadi Waisi , Kvalitet vode Lukovske reke, Zbornik radova Konferencija VODA 2021 (2021) 22. - 24. septembar 2021. Zlatibor (2021) 227-230

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and S. S. Radojković, V. Cibulić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2021
Časopis Zbornik radova Konferencija VODA 2021
Strana od 227
Strana do 230

ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM IZ POSTUPKA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – PRIMER HEMIJSKE INDUSTRIJE

Vladanka Presburger Ulniković, A. Popović, V.Cibulić, Hadi Waisi, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM IZ POSTUPKA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – PRIMER HEMIJSKE INDUSTRIJE, Zbornik radova Konferencija VODA 2021 (2021) 22. - 24. septembar 2021. Zlatibor (2021) 347-352

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and A. Popović, V.Cibulić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2021
Časopis Zbornik radova Konferencija VODA 2021
Strana od 347
Strana do 352

Influence of hemp particle size and mass ratio of components on mechanical properties of hemp blocks

Hadi Waisi, Miloš Marinković, Stevan Blagojević, Vladanka Presburger Ulniković, Vladimir Dodevski, Bojan Janković, Nenad Krstić, Influence of hemp particle size and mass ratio of components on mechanical properties of hemp blocks, The first international conference on sustainable environment and technologies “Create sustainable community”, Belgrade, 24-25 september 2021. 209-215

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and Miloš Marinković, Stevan Blagojević, Vladimir Dodevski, Bojan Janković, Nenad Krstić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2021
Časopis The first international conference on sustainable environment and technologies “Create sustainable community”
Strana od 209
Strana do 215

Kvallitet vode reke Južne Morave

Vladanka Presburger Ulniković, V. Cibulić, Hadi Waisi, N. Momčilović, Kvallitet vode reke Južne Morave, Konferencija Vode2020.

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Hadi Waisi, and V. Cibulić, N. Momčilović
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2020
Časopis Konferencija Vode 2020