Navigation

Prof. dr Petronije Jevtić

Redovni profesor

Title

Uticaj pandemije koronavirusa na svetsku i domaću privredu

Jevtić Petronije Stošić Ljiljana Aničić Dušan, Uticaj pandemije koronavirusa na svetsku i domaću privredu, Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2020, Panevropski Univerzitet X Banja Luka, 13-14 . 11. 2020.

Autori Dušan Aničić, Petronije Jevtić, and Stošić Ljiljana
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Organizaciono ponašanje i kultura komuniciranja kao ishod

Stošić Ljiljana Jevtić Petronije Aničić Dušan Jevtić Miroslava, Organizaciono ponašanje i kultura komuniciranja kao ishod, Šesta međunarodna konferencija, Contemporary management challenges and organiozational sciences, 30-31.10.BAS Institut za menadžment, Bitola ,R.S. Makedonija Institut za menadžment , Bitola ,R.S. Makedonija 2020.

Autori Dušan Aničić, Petronije Jevtić, and Stošić Ljiljana, Jevtić Miroslava
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Upravljanje finansiskim rizicima poslovnih Sistema

Jevtić Petronije Stošić Ljiljana Aničić Dušan Jevtić Miroslava, Upravljanje finansiskim rizicima poslovnih Sistema, Šesta međunarodna konferencija, Contemporary management challenges and organiozational sciences 30-31.10.BAS Institut za menadžment, Bitola ,R.S. Makedonija 2020

Autori Dušan Aničić, Petronije Jevtić, and Stošić Ljiljana, Jevtić Miroslava
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Šta će biti sa ekonomijom posle pandemije –zaključci Davosa u senci koronavirusa

Stošić Ljiljana Jevtic Petronije, Šta će biti sa ekonomijom posle pandemije –zaključci Davosa u senci koronavirusa, X Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2020, Panevropski Univerziet Banja Luka, 13-14 . 11. 2020.

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Značaj logistike i lanaca snabdevanja tržišta u uslovima pandemije

Stošić Ljiljana, Jevtic Petronije, Perić Dejan, Značajl ogistike i lanaca snabdevanja tržišta u uslovima pandemije, XVI Internacional May conference on strategic management IMCSM20, Univerzitet u Beogradu , Tehnički fakultet Bor, 26.09. 2020.

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana, Perić Dejan
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Marketing menadžment u uslovima tržišne nestabilnosti

Jevtić Petronije, Stošić Ljiljana, Milanović Dragan, Marketing menadžment u uslovima tržišne nestabilnosti, XVI Internacional May conference on strategic management IMCSM20, Univerzitet u Beogradu ,Tehnički fakultet Bor, 26.09. 2020

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana, Milanović Dragan
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2020

Sustainable forest management as the quality of wood products and competitiveness of Serbia

Jevtić Petronije, Stošić Ljiljana, Sustainable forest management as the quality of wood products and competitiveness of Serbia, 4 International Scientific conference Wood Technology-Product design.,Ohrid, North Macedonia, September 2019.

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2019

Internal marketing and management of human recources

Jevtić Petronije, Stošić Ljiljana, Internal marketing and management of human recources, XV Internacional may conference on Strategic management, University of Belgrade,Technical faculty in Bor.,maj 2019.

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2019

Agresive vs. Discrete marketing

Stošić Ljiljana, Petronije Jevtić, Agresive vs. Discrete marketing, XV Internacional may conference on Strategic management, University of Belgrade,Technical faculty in Bor.,maj 2019.

Autori Petronije Jevtić, Stošić Ljiljana
Tip publikacije M33
Polje publikacije Socio-humanistic
Godina 2019