Navigation

Doc. dr Bojana Božilović

Docent

Title

Otpad od cigareta i mogućnosti njegove reciklaže

Hadi Waisi, Marinković M. Miloš, Stevan N. Blagojević, Bojan Janković, Vladimir Dodevski, Vladanka Presburger Ulniković, Bojana Božilović Otpad od cigareta i mogućnosti njegove reciklaže Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” Beograd „Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta“, Beograd 2021. 29-40.

Autori Bojana Božilović, Vladanka Presburger Ulniković, and Marinković M. Miloš, Stevan N. Blagojević, Bojan Janković, Vladimir Dodevski, Hadi Waisi
Tip publikacije M45
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2021
Časopis Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” Beograd „Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta“
Strana od 29
Strana do 40