Navigation

MSc Aleksandra Milošević

Asistent

Title

Procena održivosti svaremenih trasportnih sistema - Uporedna analiza prednosti i nedostataka privatnog i javng transporta na primerima Kuritibe, Pekinga i Beograda

Aleksandra Milošević, Procena održivosti svaremenih trasportnih sistema - Uporedna analiza prednosti i nedostataka privatnog i javng transporta na primerima Kuritibe, Pekinga i Beograda, Izgradnja, 2018, iss. 7-8.

Autori Aleksandra Milošević
Tip publikacije M51
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2018
Časopis Izgradnja
Broj 7-8

Globalizacija i grad - Uloga globalizacije u povećanju siromaštva sa primerom Bombaja

Aleksandra Milošević, Globalizacija i grad - Uloga globalizacije u povećanju siromaštva sa primerom Bombaja, Izgradnja, 2018, iss. 1-3, pp. 37-46.

Autori Aleksandra Milošević
Tip publikacije M51
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2018
Časopis Izgradnja
Broj 1-3
Strana od 37
Strana do 46

New housing projects branding impacts and possible correlations on real estate market – Case study of New Belgrade

Milošević Aleksandra, Milovanović Miloš, New housing projects branding impacts and possible correlations on real estate market – Case study of New Belgrade, Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta, Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” u Beogradu, broj 2, 2021, pp. 213-230. ISBN 987-86-89529-32-6

Autori Miloš Milovanović, Aleksandra Milošević
Tip publikacije M45
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2021
Časopis Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta, Zbornik radova Univerziteta ”Union-Nikola Tesla” u Beogradu
Broj 2
Strana od 213
Strana do 230
URL http://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/zbornik2.pdf