Navigation

Prof. dr Dragana Vasiljević Tomić

Redovni profesor

Title

Kontrapunkt: Muzička Akademija, possibilium harmoniae: Mogućnost Interpretirane Harmonije

Dragana Vasiljević Tomić, Kontrapunkt: Muzička Akademija, possibilium harmoniae: Mogućnost Interpretirane Harmonije, AU, 2019, ISSN 0354-6055, on line, ISSN 2217-8074,COBISS.SR-ID 8014860.

Autori Dragana Vasiljević Tomić
Tip publikacije M57
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2019
Časopis AU, ISSN 0354-6055, on line, ISSN 2217-8074,COBISS.SR-ID 8014860.

Interpretacija kao ideološki narativ: Partenon vs novi Akropoljski muzej

Vasiljević Tomić Dragana, Ugrinović, A., Interpretacija kao ideološki narativ: Partenon vs novi Akropoljski muzej, Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, 2021. Zbornik umetnost (Knjiga 3), (stp. 243-255); ISBN 978-86-80796-90-1, COBISS.SR-ID 49566217.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Ugrinović, A.
Tip publikacije M33
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2021
Časopis Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, 2021. Zbornik umetnost (Knjiga 3); ISBN 978-86-80796-90-1, COBISS.SR-ID 49566217.
Broj 3
Strana od 243
Strana do 255

Biomimikrija i grad

Dragana Vasiljević Tomić, Rifat Alihodžić, Marijana Milanović, Biomimikrija i grad, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Planiranje, Interesi, zaštita prostora i životne sredine, str.28-47, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-915671-6-3.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Rifat Alihodžić, Marijana Milanović
Tip publikacije M63
Polje publikacije Technical and technological
Časopis Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Planiranje, Interesi, zaštita prostora i životne sredine, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-915671-6-3.
Strana od 28
Strana do 47

Mehanizmi pamćenja kao metod formiranja kulturno prostora kao osnova za projektovanje prošlosti Kosančićevog venca

Dragana Vasiljević Tomić, Marijana M. Milanović, Mehanizmi pamćenja kao metod formiranja kulturno prostora kao osnova za projektovanje prošlosti Kosančićevog venca, Zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost. 2020. Zbornik umetnost (Knjiga 3).; str. 113-125, ISBN 978-8680896-05-7, COBIS SR-ID 248652556.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Marijana M. Milanović
Tip publikacije M33
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2020
Časopis Zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik umetnost (Knjiga 3), ISBN 978-8680896-05-7, COBIS SR-ID 248652556.
Broj 3
Strana od 113
Strana do 125

Soft power architecture: (Un)intentional and incidental in culture relations policies

Filipović, I. & Vasiljević Tomić Dragana, Soft power architecture: (Un)intentional and incidental in culture relations policies, Arhitektura i Urbanizam, 2019, 49, str. 18–31. https://doi.org/10.5937/a-u0-24483.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Filipović, I.
Tip publikacije M24
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.5937/a-u0-24483
Časopis Arhitektura i Urbanizam
Broj 49
Strana od 18
Strana do 31

Ispitivanje uticaja tipologije ambasada na urbanu bezbednost javnih gradskih prostora Tokija

Filipović, I., Vasiljević Tomić Dragana, Ispitivanje uticaja tipologije ambasada na urbanu bezbednost javnih gradskih prostora Tokija, II naučna konferencija nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem „Urbana bezbednost i urbani razvoj“, Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1. jul 2021.g. Beograd. Stanarević, S., & Đukić, A. (Ur.). Urbana bezbednost i urbani razvoj: Zbornik radova. Beograd: Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-80144-55-9.

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Filipović, I.
Tip publikacije M63
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2021
Časopis II naučna konferencija nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem „Urbana bezbednost i urbani razvoj“, Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1. jul 2021.g. Beograd. Stanarević, S., & Đukić, A. (Ur.). Urbana bezbednost i urbani razvoj: Zbornik radova. Beograd: Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-80144-55-9.

Architectural Identities: Japan

Vasiljević Tomić Dragana, Architectural Identities: Japan, U zborniku radova: Bogdanović, R., & Bogdanović, R. (Eds.). (2022). Philosophy of Architecture: book of abstracts. STRAND - Sustainble Urban Society Association. ISBN 978-86-89111-29-3.

Autori Dragana Vasiljević Tomić
Tip publikacije M34
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2022
Časopis U zborniku radova: Bogdanović, R., & Bogdanović, R. (Eds.). (2022). Philosophy of Architecture: book of abstracts. STRAND - Sustainble Urban Society Association. ISBN 978-86-89111-29-3.

Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostorne i životne sredine

Vasiljević Tomić, D., Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostorne i životne sredine, In: Predlozi za delovanje – aktivnosti. XII Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem (Serbia), 2020, Belgrade (str. 202-216). Udruženje inženjera Beograda [Union of Engineers of Belgrade], ISBN 978-86-9156671-6-3.

Autori Dragana Vasiljević Tomić
Tip publikacije M63
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2020
Časopis In: Predlozi za delovanje – aktivnosti. XII Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem (Serbia), 2020, Belgrade. Udruženje inženjera Beograda [Union of Engineers of Belgrade], ISBN 978-86-9156671-6-3
Strana od 202
Strana do 216

Ekološki građevinski materijali

Dragana Vasiljević Tomić, Ekološki građevinski materijali, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Bespravna gradnja, legalizacija, zaštita urbanih sredina, prostora, resursa, istorijskog i kulturnog nasleđa i životne sredine", str. 184-193, ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-9156671-7-0.

Autori Dragana Vasiljević Tomić
Tip publikacije M63
Polje publikacije Technical and technological
Časopis Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Bespravna gradnja, legalizacija, zaštita urbanih sredina, prostora, resursa, istorijskog i kulturnog nasleđa i životne sredine", ur. V.Zlatanović, ISBN 978-86-9156671-7-0.
Strana od 184
Strana do 193

Examining the effects of urban planning practices of embassy buildings onto public spaces

Filipović, I., & Vasiljević Tomić, D., Examining the effects of urban planning practices of embassy buildings onto public spaces, Facta Universitatis - Series: Architecture and Civil Engineering, 2020, 18(1), 85–97. https://doi.org/10.2298/FUACE191221007F

Autori Dragana Vasiljević Tomić, Filipović, I.
Tip publikacije M24
Polje publikacije Technical and technological
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.2298/FUACE191221007F
Časopis Facta Universitatis - Series: Architecture and Civil Engineering
Volumen 18
Broj 1
Strana od 85
Strana do 97