Navigation

Prof. dr Marina Ilić

Redovni profesor

Title

Izbor postupka obrade otpadnih voda i mulja u gradu Kičevo

Vladanka Presburger Ulniković, Marina Ilić, Sanja Mrazovac Kurilić, V. Cibulić, Izbor postupka obrade otpadnih voda i mulja u gradu Kičevo, Konferencija VODA 2018, Sokobanja 2018.

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Marina Ilić, Sanja Mrazovac Kurilić, and V. Cibulić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2018
Časopis Konferencija VODA

Prednosti odabranog tretmana komunalnih otpadnih voda na postrojenju grada Skoplja

Marina Ilić, Vladanka Presburger Ulniković, V. Cibulić, Sanja Mrazovac Kurilić, Prednosti odabranog tretmana komunalnih otpadnih voda na postrojenju grada Skoplja, Konferencija VODA 2018, Sokobanja, 2018.

Autori Vladanka Presburger Ulniković, Marina Ilić, Sanja Mrazovac Kurilić, and V. Cibulić
Tip publikacije M33
Polje publikacije natural-mathematical
Godina 2018
Časopis Konferencija VODA