Navigation

Staff

  Prefix Name Surname Title/Work position e-mail Phone id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
  Prof. dr Marijana Milunović Redovni profesor mmilunovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Marijana Milunovic
  Prof. dr Aleksandar Pavić Redovni profesor apavic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Aleksandar Pavic
  Prof. dr Dubravka Mijuca Redovni profesor dmijuca@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dubravka Mijuca
  Doc. dr Smiljana Kotur Docent skotur@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Smiljana Kotur
  Doc. dr Sandra Rakić Docent srakic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Sandra Rakic
  Prof. dr Dejan Beljaković Redovni profesor dbeljakovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dejan Beljakovic
  Prof. dr Mimica Milošević Redovni profesor mmilosevic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Mimica Milosevic
  Prof. dr Kosa Golić Vanredni profesor kgolic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Kosa Golic
  Prof. dr Irena Parović Vanredni profesor iparovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Irena Parovic
  Prof. dr Bojana Drašković Vanredni profesor bdraskovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Bojana Draskovic
  Prof. dr Dragana Jaramaz Vanredni profesor djaramaz@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dragana Jaramaz
  Prof. dr Dragana Vasilski Redovni profesor dvasilski@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dragana Vasilski
  Prof. dr Zorica Milovanović Jeknić Vanredni profesor zmilovanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Zorica Milovanovic Jeknic
  Doc. dr Lazar Milivojević Docent lmilivojevic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Lazar Milivojevic
  Predavac Ivana Petrović Predavac stranog jezika ipetrovic@unionnikolatesla.edu.rs Predavac Ivana Petrovic
  Prof. dr Darinka Golubović Matić Vanredni profesor dgolubovicmatic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Darinka Golubovic Matic
  Predavac Biljana Spalević Predavac stranog jezika bspalevic@unionnikolatesla.edu.rs Predavac Biljana Spalevic
  MSc Gorjana Stanisavljević Asistent gstanisavljevic@unionnikolatesla.edu.rs MSc Gorjana Stanisavljevic
  MSc Ivana Stošić Asistent istosic@unionnikolatesla.edu.rs MSc Ivana Stosic
  Prof. dr Nebojša Zakić Redovni profesor nzakic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Nebojsa Zakic
  Prof. dr Marina Milovanović Redovni profesor mmilovanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Marina Milovanovic
  Prof. dr Jugoslav Aničić Redovni profesor janicic@unionnikolatsla.edu.rs Prof. dr Jugoslav Anicic
  Prof. dr Jasmina Perišić Vanredni profesor jperisic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Jasmina Perisic
  Prof. dr Novica Staletović Redovni profesor nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Novica Staletovic
  Prof. dr Marina Ilić Redovni profesor milic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Marina Ilic
  Doc. dr Miloš Milovanović Docent milosmilovanovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Milos Milovanovic
  Prof. dr Sanja Mrazovac Kurilić Redovni profesor smrazovac@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Sanja Mrazovac Kurilic
  Prof. dr Gorica Ljubenov Vanredni profesor gljubenov@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Gorica Ljubenov
  Prof. dr Aleksandar Milajić Redovni profesor amilajic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Aleksandar Milajic
  Prof. dr Marina Bugarčić Redovni profesor mbugarcic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Marina Bugarcic
  Prof. dr Aleksandar Gračanac Redovni profesor agracanac@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Aleksandar Gracanac
  Doc. dr Maja Vrbanac Docent mvrbanac@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Maja Vrbanac
  Doc. dr Nevena Jovanović Docent njovanovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Nevena Jovanovic
  Predavac Katarina Aleksić Predavac stranog jezika kaleksic@unionnikolatesla.edu.rs Predavac Katarina Aleksic
  MSc Zlatomir Ignjatović Asistent zignjatovic@unionnikolatesla.edu.rs MSc Zlatomir Ignjatovic
  Doc. dr Olja Krčadinac Docent okrcadinac@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Olja Krcadinac
  Prof. dr Violeta Talović Redovni profesor v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Violeta Talovic
  Prof. dr Lejla Vujičić Vilder Vanredni profesor lvujicic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Lejla Vujicic Vilder
  Prof. dr Slobodan Anđelković Vanredni profesor s.andjelkovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Slobodan Andjelkovic
  Prof. dr Dragan Stanar Vanredni profesor draganstanar@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dragan Stanar
  Prof. dr Ilija Kajtez Redovni profesor ikajtez@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Ilija Kajtez
  Prof. dr Vesna Petrović Vanredni profesor vpetrovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Vesna Petrovic
  Prof. dr Maja Todorović Izquierdo Redovni profesor mitodorovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Maja Todorovic Izquierdo
  Doc. dr Bojana Božilović Docent b.bozilovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Bojana Bozilovic
  Doc. dr Dragana Dudić Docent ddudic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Dragana Dudic
  MSc Aleksandra Milošević Asistent a.milosevic@unionnikolatesla.edu.rs MSc Aleksandra Milosevic
  Prof. dr Dušan Aničić Vanredni profesor danicic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dusan Anicic
  Prof. dr Zvonimir Božilović Vanredni profesor zbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Zvonimir Bozilovic
  Prof. dr Vladimir Stevanović Vanredni profesor vstevanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Vladimir Stevanovic
  Doc. dr Violeta Nikolić Docent violetanikolic22@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Violeta Nikolic
  MSc Stefan Koprivica Asistent stefankoprivica@unionnikolatesla.edu.rs MSc Stefan Koprivica
  Prof. dr Miša Stojadinović Vanredni profesor mstojadinovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Misa Stojadinovic
  Doc. dr Hadi Waisi Docent hwaisi@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Hadi Waisi
  Prof. dr Predrag Milošević Redovni profesor pmilosevic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Predrag Milosevic
  Prof. dr Milan Kankaraš Vanredni profesor mkankaras@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Milan Kankaras
  Prof. dr Vladanka Presburger Ulniković Redovni profesor vpresburger@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Vladanka Presburger Ulnikovic
  Prof. dr Suzana Koprivica Redovni profesor skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Suzana Koprivica
  Prof. dr Ljiljana Nikolić Bujanović Redovni profesor ljnikolicbujanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Ljiljana Nikolic Bujanovic
  Doc. dr Jelena Mitrović Docent jmitrovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Jelena Mitrovic
  Prof. dr Gordana Bejatović Vanredni profesor gbejatovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Gordana Bejatovic
  Doc. dr Draginja Kovačević Docent dkovacevic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Draginja Kovacevic
  Doc. dr Bojan Vapa Docent bvapa@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Bojan Vapa
  Prof. dr Tatjana Ilić Kosanović Vanredni profesor tilickosanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Tatjana Ilic Kosanovic
  Prof. dr Vesna Mišković Stanković Redovni profesor vesna.miskovicstankovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Vesna Miskovic Stankovic
  Doc. dr Ivana Vapa Docent ivapa@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Ivana Vapa
  Doc. dr Boris Latinović Docent blatinovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Boris Latinovic
  Doc. dr Ana Ćirišan Docent acirisan@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Ana Cirisan
  Prof. dr Dragana Vasiljević Tomić Redovni profesor dvasiljevictomic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Dragana Vasiljevic Tomic
  Doc. dr Ana Pavlović Docent apavlovic@unionnikolatesla.edu.rs Doc. dr Ana Pavlovic
  Prof. dr Jovana Jovanović Vanredni profesor jjovanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Jovana Jovanovic
  Prof. dr Ana Anufrijev Vanredni profesor aanufrijev@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Ana Anufrijev
  Prof. dr Nevenka Rajić Redovni profesor nrajic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Nevenka Rajic
  Prof. dr Mina Popović Vanredni profesor mpopovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Mina Popovic
  Prof. dr Miroslav Stevanović Vanredni profesor mstevanovic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Miroslav Stevanovic
  Prof. dr Zoran Cekić Redovni profesor zcekic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Zoran Cekic
  Prof. dr Tatjana Kosić Redovni profesor tkosic@unionnikolatesla.edu.rs Prof. dr Tatjana Kosic