Vi ste ovde: Naslovna

NOVOST


30.08.2021

Obaveštenje za upis na drugu, treću i četvrtu godinu studija

Za studente koji su stekli uslov za narednu godinu studija, upis počinje od 01.09.2021.  Uslov za upis su izmirene obaveze školarina za prethodnu/e godine.

Za studente koji izlaze na septembarski ispitni rok, upis počinje od 13.09.2021. 

Za upis na narednu godinu studija potrebna su:  2 popunjena ŠV - 20 obrasca, indeks i uplata prve rate školarine.

Upis  se može obaviti u studentskoj službi od 12.00 do 14.00  svakog radnog dana u okviru navedenih datuma.

Nalog za uplatu Banca INTESA:  https://unionnikolatesla.edu.rs/images/nalog-za-uplatu-INTESA.jpg

Nalog za uplatu Komercijalna banka: https://unionnikolatesla.edu.rs/images/nalogzauplatukomercijalna.jpg