Vi ste ovde: Naslovna

NOVOST


05.03.2020

Nova knjiga KRIMINALISTIČKO I PSIHOLOŠKO PROFILISANJE

Odgovori na pitanja šta, gde, kada, kako i čime, ko je izvršioc, ko je žrtva i

čime je delo izvršeno, je vitalna uloga kriminalistike u otkrivanju krivičnih dela. Njen širok spektar poslova povezuje mesto krivičnog dela sa izvršiocima, sa žrtvama i pruža pravdu.

Sopstvenim odgovarajućim metodama i trajnom zajednicom s psihologijom, kriminalistika nastoji da odredi psihološke faktore kriminalnog ponašanja, njihovu složenost, veze između određenih psihičkih svojstava i kriminalnog delovanja, te predviđanje ovakvog ponašanja, uopšte.

Sumiranjem radova i prakse, eminentnih domaćih i stranih autora, nastala

je ova monografija, koja će osim fokusa određenog naslovom, pomoći  saznavanju psihičke stvarnosti ljudi oko nas, naučiti nas da opišemo, objasnimo, predvidimo i pomognemo drugima u rešavanju problema i unapređenju naših i njihovih života.